Конференції

"Материалы І Международной студенческой Интернет-конференции «Техника и технологии в аграрном производстве». Центральноукраинский национальный технический университет, Украина - Государственный Аграрный Университет Молдовы, Молдова: 2019"

"П Р О Г Р А М А XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», 2019"

© 2022 KNTU