ОНП 133 ІІ рівень

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" ІІ магістерський рівень

ОНП Галузеве машинобудування

Навчальний план ОНП "Галузеве машинобудування" ІІ магістерський рівень

Перелік вибіркових дисциплін

1. Митне оформлення вантажів

2. Організація та планування виробництва. Управління підприємством

3. Аналіз технологічних систем

4. Математичне моделювання сільськогосподарських машин

5. Система точного землеробства

6. Теорія конструкція і розрахунок машин для тваринництва

7. Системи просторового моделювання машин

8. Проектування машин для збирання технічних культур

9. Сталий розвиток у виробництві

10. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки

11. Дизайн в машинобудуванні

12. Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин

13. Інформаційні технології

14. Методи проектування машин

15. Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

© 2022 KNTU