Історія кафедри

Від створення до сьогодення

Завідувачі кафедри

Значний вклад в розвиток кафедри внесли

ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Міністр Народної освіти царської Росії зробив 31. 08. 1895 р. подання Державній Раді Росії про створення нової кафедри “Сільськогосподарського машинобудування” з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для розробок, виготовлення та експлуатації сільськогосподарських машин та знарядь при Харківському технологічному інституті.

Нижче наведені деякі обґрунтування з цього подання.

… Теоретические и практические занятия студентов Харьковского технологического института по сельскохозяйственному машиностроению могутбыть построены по следующему учебному плану.

А. Теоретическая часть курса сельскохозяйственного машиностроения включает:

а) Изучение основных существующих типов машин и орудий, сопровождаемое критическим разбором пригодности их для различных местностей нашего отечества в зависимости от климатических, почвенных, топографических, экономических и иного рода условий и особенностей края. При изучении каждой группы машин или орудий, предназначенных для производства полевых или иных сельских работ, студенты прежде всего знакомятся с этими работами и условиями их производства, на основании чего определяются основные требования, которым должны удовлетворять машины данного разряда.

б)Критический разбор конструкций машин с точки зрения теоретической, а также удобства использования, ухода и срока службы машины.

в)Практические и теоретические данные для проекти-рования машин.

г)Особенности механического производства сельских машин и орудий.

В.Практическая часть курса должна заключаться в следующем:

а) Ознакомление на практике с работой машин и орудий; опытные исследования и динамометрические испытания их.

б) Занятия в мастерских института по изготовлению, сборке и выверке наиболее характерных орудий, машин и их органов, ознакомление с приёмами массового производства тождественных поковок, чугунных и стальных отливок, шаблонных работ.

в)Проектирование машин и специальных механических заводов для массового производства машин некоторых типов.”

…                                  Заключение.

На основании всего изложенного имею честь представить Государственному Совету об исходатайствовании Высочайшего Его Императорского Величества соизволения:

Учредить с 1 января 1897 года в Харьковском технологическом институте должности профессора сельскохозяйственного машиностроения и лаборанта при сей кафедре со всеми правами и преимуществами, присвоенными соответственным должностям названного института.

На основі цього було прийняте рішення Державної Ради, яке було затверджено імператором.

У 1962 році ректоратом ХПІ приймається рішення перевести кафедру сільськогосподарського машинобудування в Кіровоградську філію ХПІ. Набір студентів на спеціальність “Сільськогосподарське машинобудування” у ХПІ припиняється і відкривається у Кіровоградській філії. У 1964 р. завідувачем кафедри став канд. техн. наук Комаристов В.Ю., випускник цієї кафедри.

Ректорат ХПІ дозволив перевезти у філію усе обладнання кафедри (лабораторне устаткування, сільгоспмашини і їх робочі органи, прилади, декілька металообробних верстатів і т.п.). Була перевезена й основна література по сільськогосподарському машинобудуванню та сільськогосподарських машинах до бібліотеки філії. Так було організовано новий період існування та розвитку кафедри сільськогосподарського машинобудування в Кіровограді.

У перші роки роботи кафедри в Кіровограді прийом по спеціальності “Сільськогосподарське машинобудування” складав на денне відділення 150 студентів та біля 100 студентів на вечірній та заочний факультети. Кафедра сільськогосподарського машинобудування незабаром стає базовою для філії і це дало можливість створити у 1967 році на основі Кіровоградської філії ХПІ Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування – єдиний в Україні вищий навчальний заклад по підготовці фахівців для науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро та заводів, пов’язаних з створенням та виробництвом сільськогосподарських машин (з 2004 р. Кіровоградський національний технічний університет).

Більшість науково-дослідних робіт на кафедрі виконувались і виконуються на високому науковому рівні, що підтверджується, наприклад, отриманням науковцями кафедри більше 800 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, по кількості яких кафедра займає одне з провідних місць в університеті, участю у виставках ВДНГ СРСР та ВДНГ України, на яких автори робіт були нагороджені медалями (золотими, срібними і бронзовими) та дипломами виставок.

За результатами наукової роботи, яку виконували на кафедрі, захистили кандидатські дисертації викладачі Ліккей А.В., Петренко М.М., Іваніца К.Г., Шмат К.І., Шмат С.І., Середа Л.І., Косінов М.М., Васильковський М.І., Свірень М.О., Лузан П.Г., Бісвас П. Фекаду Абебе, Васильковський О.М., Богатирьов Д.В., Амосов В.В., Артеменко Д.Ю., Лещенко С.М., Петренко Д.І., Мачок Ю.В., Мороз С.М., Дейкун В.А. та ін.

І ось пройшло більше 100 років існування кафедри сільськогосподарського машинобудування. У другій половині 20-го сторіччя у Радянському Союзі був найбільш інтенсивний розвиток сільськогосподарського машинобудування, а тому була і велика потреба у фахівцях вищої кваліфікації по сільськогосподарському машинобудуванню для науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро та заводів. В значній мірі таких фахівців готувала для народного господарства кафедра сільськогосподарського машинобудування КІСМ, а пізніше – КНТУ, наразі – ЦНТУ.

 

Випускники кафедри мешкають і працюють в 65 країнах світу.

 

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ

 Комаристов

 

 

 

Першим завідувачем кафедри був призначений

професор Комаристов В.Ю. (1964-1975)

 

 

 

 

 

 Далі завідувачами кафедри були:

 

  1975-1986 

Петренко

 

 

 

 

Петренко М.М. – професор, кандидат технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1986-1993

Шмат СІ 1 

 

 

 

Шмат С.І. професор, кандидат технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

1993-1996; 2001-2003

Сало ВМ 1 

 

 

Сало В.М. – професор, доктор технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996-2001

Осіпов ІМ 

 

 

 

Осипов І.М. – доцент, кандидат технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

2003-2005

IMG 2487 

 

 

Матвєєв К.Д. – доцент, кандидат технічних наук

 

 

 

 

з 2005 року

 Sviren  

 

 

 

Свірень М.О. – професор, доктор технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Значний вклад в розвиток кафедри внесли 

 

Комаристов

Кандидат технічних наук, професор

КОМАРИСТОВ Василь Юхимович

 

Народився у 1928р. У 1952 закінчив Харківський політехнічний інститут.

З 1952 працював завідувачем лабораторії, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування Харківського політехнічного інституту.

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського філіалу Харківського політехнічного інституту почав працювати з 1964 р. Був першим завідувачем цієї кафедри.

З 1973 по 1983 – проректор з наукової роботи інституту.  

 Автор винаходів, 7 підручників, 2 монографій. Підготував 17 кандидатів наук. В 1983 присвоєно звання «Заслуженный работник высшей школы Украины».

  Sisolin 

Заслужений винахідник України, професор 

Сисолін Петро Васильович

       1934р. народження.

У 1958р. закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна за спеціальністю „сільськогосподарські машини”, кваліфікація – інженер-механік.

У 1962р. закінчив аспірантуру у Харківському політехнічному інституті ім. В.І. Леніна та Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

У 1964р. - захист кандидатської дисертації на тему „Теоретичне і експериментальне дослідження тарілчастих туковисівних апаратів” у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

З 1963р. працює в КНТУ (з початку Кіровоградського філіалу ХПІ) асистентом, старшим викладачем (з 1964р.), доцентом (з 1966р.), професором (з 1991р.).

Відіграв активну роль у створенні Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (нині КНТУ), кафедри та факультету сільськогосподарського машинобудування. З 1964р. – заступник декана вечірнього факультету, а з 1965р. – в.о. декана вечірнього факультету. з 1965р. - заступник директора Кіровоградського філіалу ХПІ з наукової роботи. Перший декан факультету сільськогосподарського машинобудування (1966-1968рр.).

У 1968р. присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин.

1972-1980рр. генеральний конструктор Кіровоградського ГСКБ по посівних машинах.

У 1991р. присвоєно звання - Заслужений винахідник України.

У 1993р. ВАКом України присвоєно вчене звання професора по кафедрі „сільськогосподарські машини для рослинництва”.

Сфера наукових інтересів: розробка та дослідження грунтообробних, посівних та зернозбиральних машин.

автор понад 330 наукових праць (з яких 8 монографій, 3 підручника (3х т. видання «Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування»), 10 навчальних посібників, 178 авторських свідоцтв і патентів, більшість з яких впроваджена у виробництво на ПАТ „Червона зірка” (м. Кіровоград), УВО „Агромаш” (м. Київ), ВАТ „КБ Бердянськсільмаш”, ВАТ „ТОДАК” (м. Київ), а така розробка як „Автоматичний гідростикувальний пристрій” запатентована у США, тощо.

shmat

Кандидат технічних наук, професор

ШМАТ Сергій Іванович

   Народився у 1936 р. в м. Чорнобиль Київської обл. Закінчив Київський політехнічний інститут (1959).

  З 1959 працює в ГСКБ по посівним машинам інженером-конструктором, зав. сектором, зам. зав. відділом. З 1972 по 1980 р. працює в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування ст. викладачем, доцентом. В 1980-85 р. працював заступником директора Кіровоградського проектно-конструкторського інституту посівних машин, з 1985 р. – доцент КІСМ, в 1986-93 р. – зав. кафедри сільськогосподарського машинобудування, з 1993 по 2008 р. – доцент, а з 2008 р. – професор кафедри сільськогосподарського машинобудування.

  Спеціаліст у галузі сільськогосподарського машинобудування. Напрямок наукової діяльності: удосконалення робочих органів ґрунтообробних та посівних машин.

  Автор більше 320 наукових праць, 2 монографії, посібник, має 120 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.  Підготував 4 кандидатів наук.

  Державні та урядові нагороди: медаль «За трудовое отличие», три Почесні грамоти Міносвіти України. 

SHmat-K.II

Кандидат технічних наук, професор

ШМАТ Костянтин Іванович

Народився у 1939 р. 

У 1961 закінчив Львівський сільськогосподарський інститут.

З 1969 по 1977 – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

З 1977 по 1989 працював ректором Херсонського індустріального інституту, з 1990 працює професором Одеського сільськогосподарського інституту, а з 1998 – професором Херсонського національного технічного університету.

Має 320 наукових праць, в тому числі 24 підручники і посібники, 38 патентів на винаходи. Підготував 6 кандидатів наук.

  

IMG 2487

Кандидат технічних наук, доцент

 МАТВЄЄВ Кузьма Дмитрович

 

Народився у 1939 р.

У 1962 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут і почав працювати головним інженером колгоспу у Дніпропетровській області. З 1969 – старший науковий співробітник Кіровоградського НВО "Еліта". З 1980 старший викладач Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, з 1985 – доцент, з з 1980 по 1983 – заступник декана, а з 1983 по 2003 – декан факультету сільськогосподарського машинобудування.

Автор 75 наукових праць та 1 монографії.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження засобів механізації у тваринництві.

VasilMI

Кандидат технічних наук, доцент

ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Михайло Ігорович

Народився 13.08.1942 року.

Закінчив у 1965 році Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».

В 1970  році закінчив аспірантуру при Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування.

У 1987 році захищена кандидатська дисертація на тему: «Повышение эффективности сепарации зерна на быстровращающемся цилиндрическом решете» у Воронізькому технологічному інституті за спеціальністю 05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування працює з 1970 року, очолював науковий напрямок «Машини для післязбиральної обробки зерна».

Видано понад 130 наукових, навчальних та методичних публікацій. Отримано 10 авторський свідоцтв СРСР та 28 патентів України. kosinov 

Кандидат технічних наук, доцент

КОСІНОВ Михайло Михайлович

 Народився 7 серпня 1940 року в м. Курськ (РФ). 

В 1957 р. закінчив Курську середню школу № 19 (з срібною медаллю). В тому же році поступив і в 1962 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Сільськогосподарські машини".

З 1962 по 1970 роки працював в спеціальному конструкторському бюро заводу "Червона зірка" (м. Кіровоград): спочатку на посаді інженера-конструктора III категорії, а наприкінці – начальника конструкторського бюро основного виробництва.

З 1970 року по 2013 рік працював в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування (КІСМ,  який з часом було перетворено спочатку в КДТУ, а потім – в КНТУ) на посадах: асистента, старшого викладача і доцента.

В 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів – дослідження робочих органів сільськогосподарських машин з метою створення принципово нових і удосконалення існуючих конструкцій.

Автор понад 130 наукових праць і 10 авторських свідоцтв на винаходи, 2 з яких – "висівний апарат" (1968р.) і "коробка зміни передач" (2003р.) було впроваджено у виробництво, і сівалки з запропонованими змінами випускалися на заводі "Червона зірка" більше 10 років. Співавтор підручника "Сільськогосподарські машини" (Київ, Урожай, 1996р.).

З 1986 по 2013 роки – відповідальний секретар міжвідомчого науково-технічного збірника "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин", який включено до переліку фахових видань ВАК України.

Нагороджений медаллю "За успехи в народном хозяйстве СССР" (1968р.), Дипломом лауреата всесоюзной выставки технического творчества молодёжи (1968р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2004р.).

Глобенко ГО

ГЛОБЕНКО Георгій Олексійович (нар. у 1946 р.)

Кандидат технічних наук (1992), доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування.

У 1976 р. закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. З 1976 року працював заступником головного інженера, заступником директора, а з 1984 р директором Кіровоградського комбінату хлібопродуктів №2. З 2000 р. працює в Кіровоградському державному технічному університеті доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування.

Сфера наукових інтересів – розробка харчових технологій та інженерії, механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Автор понад 25 наукових праць, 4 науково-методичних посібників, 6 патентів.

В 1990 р. присвоєно звання «Заслужений працівник промисловості Української РСР», нагороджений медаллю «Ветеран праці», іншими урядовими нагородами.

 

 

КУРЗОВ Юрій Платонович

Народився 1942 р.

Розпочав свою трудову діяльність робітником в 1959 р. на заводі “Червона зірка”, в 1966 році закінчив Кіровоградську  філію Харківського політехнічного інституту, а в 1976 р. – аспірантуру Всесоюзного науково-дослідного інституту олійних культур (м. Краснодар). Працював в конструкторському бюро на різних посадах, а з 1971р. – провідним конструктором, заввідділом перспективних розробок, заступником генерального директора Кіровоградського ПКІ, головного правління ВАТ “Грунтопосівмаш”, генеральним конструктором по грунтообробних та посівних машинах, головним конструктором  ВАТ “Червона  зірка”, а з 2000 р. переведений в КДТУ на кафедру с.-г. машинобудування як провідний спеціаліст по конструюванню і виробництву с.-г. техніки.

Автор 67 опублікованих наукових статей і робіт 54 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під керівництвом Курзова Ю.П. впроваджене у виробництво сімейство просапних сівалок СУПН-8, СУПН-12, СУПО-6, СУПО-9, ССТ-12 (ССТ-8) та сімейство модернізованих зернотукових сівалок СЗ-3,6А і впроваджений газоструменевий компресор ГСК-1,4 для обладнання кукурудзяних пневматичних сівалок, що не має аналогів у світі.

 

ХРОЛІКОВ Віктор Михайлович (1936-1996)

Кандидат технічних наук (1970), доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування.

У 1960 закінчив інститут сільськогосподарського машинобудування (м. Ростов-на-Дону). З 1960 по 1963 – інженер-конструктор Тульського комбайнового заводу. З 1963 працює в КІСМі асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування. Декан факультету по роботі з іноземними студентами (1981-1987).

Працював в НДР (1972-1973) та у Гвінейській Народній Революційній республіці.

Сфера наукових інтересів – удосконалення конструкції зернозбиральної техніки.

 

ЛІККЕЙ Анатолій Васильович (1939-1997)

Кандидат технічних наук (1974), доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування.

У 1962 закінчив Харківський політехнічний інститут. У КІСМі працює з 1962; брав активну участь у створенні кафедри нарисної геометрії та графіки, а також кафедри сільськогосподарського машинобудування.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження посівної техніки.

Автор 65 наукових праць та авторських свідоцтв.

 

ПРОКОПЦЕВ Петро Іванович (нар. у 1935)

Кандидат технічних наук (1966), доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування.

Закінчив у 1959 Азово-Чорноморський інститут механізації сільського господарства. У Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування працював з 1968 по 1995.

Наукові дослідження присвячені підвищенню зносостійкості робочих органів сільськогосподарських машин.

Автор 22 наукових праць.

 

ТАРАНЕНКО Володимир Іванович (1928 – 2003)

Кандидат технічних наук (1967), доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування.

У 1958 закінчив Харківський інститут механізації сільського господарства. З 1958 по 1963 – працював інженером-конструктором ГСКБ заводу «Червона Зірка», м. Кіровоград.

З 1965 працює у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування старшим викладачем, а з 1968 – доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування.

Декан факультету по роботі з іноземними студентами (1979-1981).

Автор 14 винаходів, 27 наукових праць.

 

ГРЕБЕНЮК Владислав Маркович (1939 – 1999)

Старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування. Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1962. З 1962 по 1965 – інженер-конструктор ГСКБ по посівним машинам (м. Кіровоград). З 1965 по 1968- асистент, а з 1980 – ст. викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування КІСМу. Відповідальний секретар республіканського науково-технічного збірника «Конструювання і технологія виробництва сільськогосподарських машин» (1976-1986).

Наукові розробки присвячені дослідженню робочих органів посівних машин.

Автор 45 наукових праць. Нагороджений медаллю «Ветеран труда».

 

ІГНАТЕНКО Леонід Денисович (1935-1983)

Старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування.

В 1962 закінчив Харківський політехнічний інститут. Працював у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування з 1962 по 1983.

Сфера наукових інтересів – розробка та дослідження робочих органів зерноочисних машин та розкидачів мінеральних добрив. Автор 30 наукових праць.

 

© 2022 KNTU