Друкована продукція

1. Розробка нової конструкції пневморешітної зерноочисної машини. Том 1. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора : монографія / В. М. Сало, С. М. Мороз, О. М. Васильковський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2014. – 108 с. У монографії наведено вирішення прикладної наукової задачі підвищення ефективності решітного очищення зерна шляхом суміщення двох технологічних операцій – транспортування і сепарації. Розділення зерна на компоненти в процесі транспортування дозволяє зменшити масу, габарити машини, знизити енергоємність процесу. У роботі використані результати власних досліджень, а також досліджень українських та закордонних вчених. Монографія призначена для наукових співробітників, магістрантів, конструкторів сільськогосподарської техніки та фахівців сільського господарства.

2. Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив : навчальний посібник / В. М. Сало, С. М. Лещенко, П. Г. Лузан [та ін.]. - Х. : Мачулін, 2016. - 244 с. : іл. У навчальному посібнику наведена інформація про технічне забезпечення сучасних технологічних процесів обробітку ґрунту та внесення добрив. Розглянуті особливості конструкції та основні регулювання сільськогосподарських машин закордонного, вітчизняного виробництва та розроблених і впроваджених у виробництво авторами посібника. Для отримання практичних навичок при використанні сільськогосподарських машин до складу посібника входять матеріали для виконання практичних робіт та тестові завдання самоконтролю знань. Посібник орієнтовано для використання при підготовці фахівців зі спеціальностей: «Агрономія», «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» при вивченні дисциплін «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Сільськогосподарські машини» та ін., виконанні курсових, дипломних проектів і робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, агрономічних та інженерно-технічних працівників сільського господарства.

3. Підручник дослідника : навч. посіб. для студ. агротехн. спец. / О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К. В. Васильковська, Д. І. Петренко. - Кіровоград : Мачулін, 2016. - 204 с. : іл. У навчальному посібнику викладено основні аспекти та приклад виконання науково-дослідного розділу магістерської кваліфікаційної роботи.
© 2022 KNTU