Нормативні документи

Положення про старосту академічної групи КНТУ

Графік навчального процесу

 

Положення про навчання студентів КНТУ та коледжів за індивідуальним графіком:

  Положення 1    Положення 2  Положення 3  Положення 4  Положення 5 

 

 

Положення про проведення ректорських контрольних робіт

 

Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв КНТУ 

 

 

 

© 2022 KNTU