Викладачі

 

Sviren1 Свірень Микола Олександрович


 Завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії

    Народився 23 травня 1955 року у селі Кам’янечому Новоархангельського району Кіровоградської області. У 1977 році з відзнакою закінчив КНТУ за спеціальністю «сільськогосподарські машини». 

    Вчений в галузях механізації сільського господарства та менеджменту. Автор понад 150 наукових праць, 3-х підручників, 5-ти навчальних посібників, 6-ти монографій, 38-ми авторських свідоцтв і патентів, в тому числі «Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування»; «Повышение эффективности и надежности работы высевающих аппаратов посевных машин»; «Нові конструкції грунтообробних та посівних машин»; «Інфраструктура товарного ринку» та інші. Під його керівництвом розроблені оригінальні конструкції висівних апаратів сівалок для просапних культур, стендове обладнання для проведення досліджень і випробувань висівних апаратів, всі розробки захищені патентами та авторськими свідоцтвами.

   Свірень М.О. бере активну участь у громадській діяльності та національно-патріотичному вихованні молоді. Має державні та галузеві нагороди, в т.ч.: Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України, золоту медаль «За заслуги в освіті», нагрудний знак «Відмінник освіти України», ордени Українського козацтва «Слава», «Честь», «Віра», «Святого Михайла».

Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: sviren.mo@gmail.com

 Salo1

Сало Василь Михайлович
 

Декан агротехнічного факультету ЦНТУ, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 Сфера наукових інтересів - конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;  підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробітку ґрунту. Очолює наукову школу ЦНТУ "Технічне забезпечення раціонального землевикористання".

Автор понад 250 наукових праць, 2-х підручників, 3-х посібників та  6-ти монографій. Більше 10 патентів на винаходи впроваджені у виробництво. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України". 

 Тел.: +38(0522)390-487 E-mail: salovm@ukr.net 

   

PetrenkoM

 Петренко Микола Миколайович

Професор, кандидат технічних наук,  Заслужений працівник освіти України, керівник центру довузівської підготовки ЦНТУ.

  У 1963 р. закінчив Харківський політехнічний інститут. Працював інженером-конструктором на заводі «Червона Зірка», а з 1964 р. - у Кіровоградському філіалі Харківського політехнічного інституту. Завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування (1975-1986). Проректор з наукової роботи (1983-1992), проректор з навчальної роботи (1992-2014).

  Напрямок наукових досліджень - розробка і оптимізація параметрів робочих органів сільськогосподарських машин. Автор понад 126 наукових праць, підручника й навчального посібника. Фахівець в галузі адміністративного менеджменту.

 Тел.: +38 (0522) 390-467; +38 (0522) 390-418 E-mail: cdp_kntu@ukr.net  Amosov

Амосов Володимир Васильович 

 Доцент,  кандидат технічних наук (2006), Відмінник освіти України.

 Сфера наукових інтересів - конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;  підвищення технічного рівня посівних машин.

  Автор понад 60 наукових праць, 20-и патентів на винаходи. 

Приймає участь в підготовці учнів – членів Малої академії наук.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: vol_a@list.ru  

  

 

Anisimov

Анісімов Олександр Вікторович

 Асистент

Сфера наукових інтересів - застосування ІТ-технологій в сільському господарстві, системи автоматизованого проектування машин. Автор більш як 26 наукових праць, 10-и патентів на винаходи.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: anarhia_1959@mail.ru  

 

 

 Artemenko

 Артеменко Дмитро Юрійович

  Доцент,  кандидат технічних наук (2007) 

  Народився у 1978 р. У 2002 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», магістр. 
  З 2002 до 2003 р. – інженер-технолог на ВАТ «Червона зірка» (м. Кіровоград). У 2005 р. закінчив аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету за напрямом «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
  Дисертацію захистив за темою: «Підвищення ефективності роботи сошника і прикочуючого котка посівної секції просапної сівалки».
  З 2005 р. – асистент, з 2008 по 2011 р. – старший викладач, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, Кіровоградського національного технічного університету. З 2011 р. по теперішній час – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету.
  Сфера наукових інтересів: робочі органи посівних машин. Автор 45 наукових публікацій, 30 патентів України та 12 навчально-методичних розробок.
 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: adu2006@inbox.ru 

Bogatirov

 Богатирьов Дмитро Володимирович

Доцент,  кандидат технічних наук (2006) 

  Народився 1979 р. в м. Кіровоград, Україна.
Закінчив Кіровоградський державний технічний університет у 2001р. (з відзнакою), за спеціальністю 8.090215 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та здобув кваліфікацію магістра.
У 2001 році вступив до аспірантури Кіровоградського національного технічного університету за науковою спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», яку закінчив у 2004 році. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Обґрунтування параметрів пневмоімпульсної машини для сепарації насіння за густиною» під керівництвом проф. Петренка Миколи Миколайовича. 
  На кафедрі сільськогосподарського машинобудування почав працювати з грудня 2004 р., починаючи з посади асистента. З 01.09.2008р. працює доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування КНТУ.
  З грудня 2013 року зарахований до денної докторантури КНТУ за науковою спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Диференціація технічних засобів для подрібнення рослинних решток» під керівництвом д.т.н., проф. Сала Василя Михайловича.
  Є співавтором більше 50 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 34, тези доповідей – 12, методичні вказівки – 4, патенти України – 7, монографії – 2. Сфера наукових інтересів – технології, машини та технічні засоби для подрібнення рослинних решток та післязбиральної обробки зерна.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: asbdv@ukr.net 

Vasilkovskaja

 Васильковська Катерина Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук (2014) 

  Народилась 1976 року. Закінчила у 1998 році з відзнакою Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини» та у 1999 році Кіровоградський державний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
  В 2013 році закінчила аспірантуру при Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
  У 2014 році захищена дисертація на тему: «Обґрунтування параметрів універсального пневмомеханічного висівного апарата точного висіву».
   Є співавтором понад 60 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 31, тези доповідей – 15, патенти України – 12. Сфера наукових інтересів – технології, машини та технічні засоби для точного посіву.

   Тел.: +38 (0522) 390-467; +38 (0522) 390-418 E-mail: vasilkovskakv@ukr.net  

VOM

 Васильковський Олексій Михайлович

 Професор, кандидат технічних наук (2002), заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування з наукової роботи 

  Народився 1974 року. Закінчив у 1996 році Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».
  В 1999 році закінчив аспірантуру при Кіровоградському національному технічному університеті за спеціальністю 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
  У 2001 році захищена дисертація на тему: «Розробка конструкції та обґрунтування параметрів відцентрового решітного сепаратора зерна».
  На кафедрі сільськогосподарського машинобудування очолює науковий напрямок «Машини для післязбиральної обробки зерна». Підготував трьох кандидатів наук (Лещенко С.М -2010 р., Петренко Д.І. – 2011 р., Мороз С.М. – 2012 р.). 
  Видано більше 130 наукових, навчальних та методичних публікацій, в тому числі 1 монографія, 2 навчальних посібники, 40 патентів України.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail:olexa74@ukr.net 

Deykun

 Дейкун Віктор Анатолійович

Доцент,  кандидат технічних наук (2014) 

  Народився 1964 р. 1991 р. закінчив кафедру сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».
   З 1996 по 1999 р. - навчання в аспірантурі. Захистив дисертацію в 2013 р. за темою: «Обгрунтування параметрів робочого органа для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив».
  Список науково-педагогічних праць: публікації в збірниках–21, патенти на винахід–21, методичні видання– 15.
  Напрямок наукових досліджень – ґрунтообробні машини, машини та робочі органи для внутрішньогрунтового внесення добрив.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail:flora-84@mail.ru 

Kisilov

 Кісільов Руслан Вікторович

Доцент,  кандидат технічних наук (2014) 

  Сфера наукових інтересів - процеси, машини та обладнання для тваринництва, сучасні посівні системи. Автор більш як 36 наукових праць, 8-и патентів на винаходи.

  В 2014 році захистив дисертацію на тему  "Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів лопатевого змішувача кормів" 

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail:  ruslan_vik@ukr.net  

  

 Lechenko

 Лещенко Сергій Миколайович

 Доцент, кандидат технічних наук (2010)  

  1982 р.н. (с.м.т. Компаніївка Кіровоградської області), закінчив у 2004 році Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом магістра з відзнакою. 
  Сфера наукових інтересів – підвищення ефективності роботи зерноочисних машин загального призначення та зниження енерговитрат при чизельному обробітку ґрунту із проведенням диференціації машин з різним набором робочих органів для складних ґрунтово-кліматичних умов України.
  З 2004 по 2007 р навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». З 2007 року працював старшим лаборантом, з 2009 – асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету. В 2013 році отримав вчене звання доцент.
  В 2010 році захистив дисертацію на тему «Обґрунтування параметрів пневмосепаруючої системи інерційного прямоточного сепаратора зерна». (Науковий керівник к.т.н., доцент Васильковський О.М.). З грудня 2013 р вступив на навчання до докторантури, готує до захисту дисертацію на тему «Науково-технологічні основи обґрунтування складу та параметрів комбінованих чизельних ґрунтообробних машин» (Науковий консультант д.т.н., професор Сало В.М.). 

  Опубліковано понад 100 наукових праць, із них більше 30 патентів на винаходи і корисні моделі, 1 монографію, 14 праць навчально-методичного характеру.
 

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: serafsgm@ukr.net 

Luzan

 Лузан Олена Романівна

 Старший викладач, кандидат технічних наук (2014)

В 1991 рроці закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування і отримала кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».
В 2009-12 рр. навчалася в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету, а в 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» на тему «Обґрунтування параметрів загортаючих робочих органів для прямої сівби зернових культур».
Наукові інтереси: конструювання та виробництво робочих органів сучасних посівних систем для прямої сівби зернових культур.
Тел.: +38(0522)390-472,
E-mail: luzanolena@ukr.net


LuzanP

 Лузан Петро Григорович

Доцент, кандидат технічних наук (2001), заступник декана агротехнічного факультету з виховної роботи

В 1991 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування і отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Сільськогосподарські машини».
В 1994 році закінчив аспірантуру Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, а в 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» на тему «Обґрунтування параметрів та режимів роботи інерційно-гравітаційного решітчастого сепаратора зерна».
Наукові інтереси: конструювання та виробництво робочих органів сучасних зерноочисних машин та посівних систем для прямої сівби зернових культур.
Тел.: +38(0522)390-987
E-mail:luzanpg@ukr.net
 

Machok

 Мачок Юрій Вікторович

 Доцент, кандидат технічних наук (2012), заступник декана агротехнічного факультету з навчальної роботи

  Народився 1961 року. У 1983 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Сільськогосподарські машини». У 1992 році закінчив аспірантуру при кафедрі сільськогосподарського машинобудування КІСМу. 
  У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації: «Підвищення довговічності грунторізальних елементів полозкових сошників зернових сівалок зносостійкими покриттями». 
  За результатами наукових досліджень опубліковано 26 статей, 2 монографії, отримано 1 авторське свідоцтво на винахід СРСР, 32 патенти України, видано у співавторстві близько 20 методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт. 
   Основним напрямком наукової діяльності є удосконалення та розробка конструкцій робочих органів ґрунтообробних та посівних машин, забезпечення їх довговічності.

  Тел.: +38(0522)390-987 E-mail: machokuv@ukr.net

Moroz

 Мороз Сергій Миколайович

 Доцент, кандидат технічних наук (2012), голова профбюро агротехнічного факультету

  1969 року народження. Закінчив у 1993 році Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Сільськогосподарське машинобудування". В 1998–2001 р.р. навчався в аспірантурі Кіровоградського державного технічного університету.
Напрям наукових досліджень: "Удосконалення робочих органів зерноочисних машин".
  В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Обґрунтування параметрів транспортера–сепаратора зерна".
  За результатами проведених досліджень опубліковані 17 статей та тез, 1 монографія та отримано 20 патентів України на винаходи.
  Приймав активну у розробці конструкції та створенні зерноочисних машин ІПС–1 та МЗПІ–10 "Дельта".

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: m_serhio@ukr.net

Nester

 Нестеренко Олександр Вікторович

Доцент, кандидат технічних наук (2017)

  1978 року народження. В 2003 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
  З 2003 по 2006 – навчання в аспірантурі КНТУ за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».
  З 2006 – асистент кафедри сільськогосподарського машинобудування.
  Напрям наукових досліджень - «Підвищення ефективності роботи пневмосистем зерноочисних машин». В 2017 р. захистив кандидатської дисертації на тему: «Обґрунтування параметрів живильного пристрою пневмосепаратора з багаторівневим введенням зерна».

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: nov_78@ukr.net

 

 Онопа Володимир Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук (2008) 

  Народився в 1961 році.

  Сфера наукових інтересів - процеси, машини та обладнання для вирощування  пасльонових культур, сучасні технології післязбиральної обробки зерна. Автор більш як 30 наукових праць, 9-и патентів на винаходи.

  В 2008 році захистив дисертацію на тему  "Обгрунтування параметрів пневматичної насадки пневмодезинсектора для збирання шкідників пасльонових культур".

 Тел.: +38(0522)390-472 

Osipov

 Осипов Ігор Миколайович

 Професор, кандидат технічних наук (1991) 

  Рік народження – 1959.
  Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Машини і технологія ливарного виробництва» в 1981 році, аспірантуру Науково-виробничого об’єднання по сільськогосподарському машинобудуванню (м. Москва) за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини» в 1991 році.
  Дисертаційну роботу «Оптимізація параметрів та розробка пневматичних висівних систем просапних сівалок» захистив 25 грудня 1991 р. в Науково-виробничому об’єднанні по сільськогосподарському машинобудуванню (м. Москва).
  Напрям наукових досліджень – удосконалення конструкцій пневматичних висівних систем просапних сівалок.
  Кількість наукових праці – понад 60; авторських свідоцтв та патентів – 20; навчально-методичних праць – 33 (у тому числі 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України).

Тел.: +38(0522)390-472

PetrenkoD

 Петренко Дмитро Іванович

Доцент, кандидат технічних наук (2011), заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування з навчальної роботи

  Народився 1982 р. в м. Кіровоград, Україна.
  Закінчив Кіровоградський національний технічний університет у 2005р. (з відзнакою), за спеціальністю "Механізація сільського господарства" та здобув кваліфікацію магістра.
  У 2005 році вступив до аспірантури Кіровоградського національного технічного університету, яку закінчив у 2008 році. В 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Обґрунтування параметрів відцентрово-пневматичного сепаратора зерна” (наук. кер. доц. Васильковський О.М.).
   З 2013 р. працює доцентом кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету. Є членом редколегії Загальнодержавного міжвідомчого науково-технічного збірника «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин»
  Має більше 80 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 42, навчальні посібники - 2, тези доповідей – 27, методичні вказівки – 18, патенти України – 16, монографії – 1.
  Сфера наукових інтересів – технології, машини та обладнання для грунтообробки, посіву та післязбиральної обробки зерна.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: petrenko.dimitriy@gmail.com 

Sisolina

 Сисоліна Ірина Петрівна

Доцент, кандидат технічних наук (2011)

  1959 року народження. У 1981 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”, кваліфікація – інженер-механік.
  В 1981-1984 рр. працювала конструктором НПО «Плодсельхозмаш» ГСКБ по комплексам машин для механізації робіт в садах, виноградниках, питомниках і ягідниках (г. Кишинів, Молдова).
  З 1999 р. працює в КНТУ фахівцем 1кат. наукового відділу, асистентом (з 2003р.), старшим викладачем (з 2011р.), доцентом (з 2012р.).
  У 2010р. закінчила аспірантуру у Кіровоградському національному технічному університеті. У 2011р. - захист кандидатської дисертації на тему „Обгрунтування конструкції та параметрів шнекового тукового апарата рівномірного висіву” у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя МОН України.
  У 2014р. присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування.
  Сфера наукових інтересів: дослідження грунтообробних, посівних та зернозбиральних машин.
  Автор 52 наукових праць, з них 46 наукових (з яких 14 у фахових виданнях, 2 монографії та 16 патентів), 6 навчально-методичного характеру.

 Тел.: +38(0522)390-472 E-mail: Natsysol@mail.ru 

 

© 2020 KNTU
^ Вгору