Обговорення освітніх програм та внесення змін до них

Обговорення освітніх програм та внесення змін до них
відбувається під час проведення Навчально-методичних комісій за відповідними спеціальностями.

Склад НМК

Витяги з протоколів НМК

Звіт анкетування думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення освітньо-наукової програми

Звіт анкетування визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до освітньо-наукової програми 133 «Галузеве машинобудування»

Відгук-рецензія Фаворит

Відгук-рецензія ННЦ ІМЕСГ

Відгук-рецензія Технополь

Відгук-рецензія Пелехатий

© 2022 KNTU