ОНП 133 ІІ рівень

Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня 2023

Відгук-рецензія Фаворит

Відгук-рецензія ННЦ ІМЕСГ

Відгук-рецензія Технополь

Відгук-рецензія Пелехатий

Обов"язкові навчальні дисципліни освітньо-наукової програми
"Галузеве машинобудування" ІІ магістерського рівня

1. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Іноземна мова наукового спілкування

2. Інтелектуальна власність

3. Філософські проблеми наукового пізнання

4. Інженерний менедмент

2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Методика викладання у вищій школі

2. Моделювання технічних систем

3. Охорона праці в галузі

4. Постановка та рішення наукових проблем в машинобудуванні

5. Дослідження і випробування машин та обладнання

6. Динаміка машин та обладнання

7. Проектування машин та обладнання

8. Статистичні методи обробки даних

3. ДИСЦИПЛІНИ НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Теоретичні основи наукових досліджень

4. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

1. Митне оформлення вантажів

2. Організація та планування виробництва. Управління підприємством

3. Аналіз технологічних систем

4. Математичне моделювання сільськогосподарських машин

5. Система точного землеробства

6. Теорія конструкція і розрахунок машин для тваринництва

7. Системи просторового моделювання машин

8. Проектування машин для збирання технічних культур

9. Сталий розвиток у виробництві

10. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки

11. Дизайн в машинобудуванні

12. Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин

13. Інформаційні технології

14. Методи проектування машин

15. Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU