Методичне забезпечення

Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» / [уклад. : Д. І. Петренко, С. М. Лещенко, В. М. Сало, та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 99 с.https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13559.

Наскрізна програма дослідницької та наукової практик : освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування", рівень вищої освіти другий (магістерський), спец. 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія / [уклад. : Ю. В. Мачок, О. М. Васильковський, Д. І. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд., каф. машинобуд. мехатроніки і робототехніки. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 19 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11090.

Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни "Теорія, конструкція та розрахунок сільськогосподарських машин" : для студ. спец. 208 – Агроінженерія. Освітня програма "Агроінженерія" / [уклад. : О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К. В. Васильковська та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 27 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10553.

Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни "Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин" : для студ. спец. 133 – Галузеве машинобудування. Освітня програма "Галузеве машинобудування" / [уклад. : О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К. В. Васильковська та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобудування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 27 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10551.

Методичні рекомендації до оформлення випускної кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» : освітньо-професійна програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» / [уклад. : О. М. Васильковський, Д. І. Петренко, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 38 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10502.

Методичні рекомендації до оформлення випускної кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» / [уклад. : О. М. Васильковський, Д. І. Петренко, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 40 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10501.


Основні навчально-методичні матеріали кафедри сільськогосподарського машинобудування розміщені в репозитарії за посиланням

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU