Робочі програми дисциплін

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 2023


БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ХІМІЯ

ІНОЗЕМНА МОВА

ФІЗИКА

ВИЩА МАТЕМАТИКА

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

ФІЛОСОФІЯ

ОСНОВИ АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

РОБОЧИЙ ФАХ

3-D МОДЕЛЮВАННЯ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОВИРОБНИЦТВІ

МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСОБИ В АПК (ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ)

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГІДРАВЛІКА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ, САДІННЯ, ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ТА ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ

ПРИВОДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕОРІЯ, КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ В РОСЛИННИЦТВІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК

ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ В ТВАРИННИЦТВІ

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

НАДІЙНІСТЬ ТА РЕМОНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

ПРОЦЕСИ, МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ


ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ АПВ


Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 2023

ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОФЕСІЯ

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ДИЗАЙН В МАШИНОБУДУВАННІ

СУЧАСНІ МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ, САДІННЯ, ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ТА ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ТЕОРІЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ТВАРИННИЦТВІ

МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН


ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖІВ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК У ВИРОБНИЦТВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU