Склад кафедри

ЛЕЩЕНКО Сергій Миколайович

САЛО Василь Михайлович

АМОСОВ Володимир Васильович

АРТЕМЕНКО Дмитро Юрійович

БОГАТИРЬОВ Дмитро Володимирович

ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Олексій Михайлович

ДЕЙКУН Віктор Анатолійович

КІСІЛЬОВ Руслан Вікторович

ЛУЗАН Петро Григорович

МАЧОК Юрій Вікторович

МОРОЗ Сергій Миколайович

НЕСТЕРЕНКО Олександр Вікторович

ОНОПА Володимир Анатолійович

ПЕТРЕНКО Дмитро Іванович

СИСОЛІНА Ірина Петрівна

Lechenko

ЛЕЩЕНКО Сергій Миколайович

 

Завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський національний технічний університет, 2004 р., Спеціальність – 8.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», кваліфікація – магістр з машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2010 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів пневмосепаруючої системи інерційного прямоточного сепаратора зерна»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2014 рік)

Стаж роботи:

з 10.11.2009 р.

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для обробітку ґрунту та післязбиральної обробки врожаю. Системи просторового моделювання в АПК.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID Web of Science Google Scholar

Викладає курси:

1. Конструкція, робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин.

2. Технологія механізованих робіт в рослинництві.

3. Теорія, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин.

4. Системи просторового моделювання машин.

5. Постановка та рішення наукових проблем.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 150 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – більше 70, навчальні посібники - 4, методичні рекомендації – понад 20, патенти України – більше 35, монографії – 1.

2. Керівництво здобувачем Нестеренко О.В. Тема дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата технічних наук: «Обґрунтування параметрів пневмосепаруючого каналу з багаторівневим введенням зернового матеріалу». Спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Захист 22 вересня 2017 року. Кандидат технічних наук. Диплом ДК №045535 від 12.12.2017 р.

3. Член редколегії Загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23511-13351 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18 р. ISSN 2414-3820 (Print) URL: http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/index.html.

4. Член редколегії зі спец. 133 Галузеве машинобудування Вісника Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012. ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online). Затверджено наказом МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18 URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/index.php.

5. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (ДР № 0112U001105);

«Розробка конструкції малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини» (ДР № 0111U007655);

«Розробка конструкції комбінованого чизельного глибокорозпушувача адаптованого до важких ґрунтів Кіровоградщини та придатного до агрегатування з тракторами вітчизняного та закордонного виробництва потужністю 120…140 к.с» (ДР №0119V000346);

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства ТОВ «Цвітна-Агро» (ДР №0120U000297);

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства «Гаморя В.Л.»» (ДР №0111U007659).

6. Член робочої групи міжнародного наукового проекту ERASMUS+ на тему: 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles (UniClaD

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

моб. 099-443-70-84

e-mail: leshchenkosm@kntu.kr.ua;

serafsgm@ukr.net

 

Salo1

САЛО Василь Михайлович

 

Декан агротехнічного факультету

Професор, доктор технічних наук

 

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1984 р., спеціальність 0501 «Сільськогосподарські машини», кваліфікація інженер-механік

Науковий ступінь:

Доктор технічних наук (2008 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Науково-технологічні основи обґрунтування складу та параметрів комбінованих ґрунтообробних знарядь»

Вчені звання:

Професор кафедри сільськогосподарського машинобудування (2008 рік)

Стаж роботи:

39 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для обробітку ґрунту та сівби.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus Google Scholar

Викладає курси:

1. Механізація сільськогосподарського виробництва.

2. Математичне моделювання процесів та машин.

Науковий та професійний доробок:

1. Понад 200 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 100, підручники -2, навчальні посібники - 6, методичні рекомендації – 14, патенти України – 60, монографії – 5.

2. . Член. спеціалізованої вченої ради Д 23.073.01 (ЦНТУ) – заступник голови (з 2014 р. по т.ч.).

3. Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.001 (ЦНТУ) – голова ради (2019 р.)

4. Член редколегії Загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23511-13351 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18 р. ISSN 2414-3820 (Print) URL: http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/index.html.

5. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (ДР № 0112U001105);

«Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем» (ДР № 0111U000301);

«Розробка конструкції комбінованого чизельного глибокорозпушувача адаптованого до важких ґрунтів Кіровоградщини та придатного до агрегатування з тракторами вітчизняного та закордонного виробництва потужністю 120…140 к.с» (ДР №0119V000346).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-487

e-mail: salovm@ukr.net

 

Amosov

АМОСОВ Володимир Васильович

 

Доцент, кандидат технічних наук

 

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1976 р., Спеціальність – 0509 «Сільськогосподарські машини», кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2007 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних культур»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2010 рік)

Стаж роботи:

44 роки

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для ґрунтообробки та посіву, математичне моделювання.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID Web of Science Google Scholar

Викладає курси:

1. Математичне моделювання процесів і систем.

2. Основи агроінженерії та інформаційні технології.

3. Методика викладання у вищій школі.

Науковий та професійний доробок:

1. Майже 100 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 31, навчальні посібники - 6, тези доповідей – 17, методичні рекомендації – 28, патенти України – 16.

2. Підготував переможців III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів НДР учнів – членів НЦ “МАН України”: Соколов Михайло (2019 рік); Боровик Ольга (2020 рік); Радченко Владислав (2022 рік). Член журі II етапу конкурсів «Мала академія наук України» з 1998 по 2023 рік.

3. Участь у виконанні НДДКР:

«Вдосконалення причепного пристрою бункера-накопичувача перевантажувального БНП-30ПП» (ДР № 0117U005301);

«Удосконалення конструкції ґрунтообробних машин виробництва приватного підприємства «ВК Технополь»» (ДР № 0120U104224);

«Підвищення ефективності і надійності роботи висіваючих апаратів посівних машин» (ДР № 0111U006408);

«Дослідження та модернізація конструкції секції сівалки для прямої сівби зернових культур з одночасним внесенням рідких добрив» (ДР № 0115U003185)

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: v_vas_a@ukr.net

 

АРТЕМЕНКО Дмитро Юрійович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський державний технічний університет, 2002 р, Спеціальність 8.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», кваліфікація магістр з машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2007рік)

спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Підвищення ефективності роботи сошника і прикочуючого котка посівної секції просапної сівалки»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2013 рік)

Стаж роботи:

18 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для посіву просапних культур, садіння та боротьби зі шкідниками. Підвищення ефективності формування компетентностей здобувачів освіти технічного напрямку

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID ResearcherID Google Scholar

Викладає курси:

1. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка.

2. Інженерна та комп’ютерна графіка.

3. Геоінформаційні системи в екології.

4. Дослідження і випробування машин та обладнання.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 100 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 30, навчальні посібники - 1, тези доповідей – 40, методичні рекомендації – 20, патенти України – 67, монографії – 1.

2. Віце-академік Академії технічних наук України. Рішення президента ГО «АНТУ» наказ №2 від 25 серпня 2020р., посв. №50

3. Участь у виконанні НДДКР: (ДР №0122U200188).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: artemenkodyu@kntu.kr.ua

 

Bogatirov

БОГАТИРЬОВ Дмитро Володимирович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський національний технічний університет, 2001 р., Спеціальність – 8.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», кваліфікація – магістр з машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2006 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів пневмоімпульсної машини для сепарації зерна за густиною»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2010 рік)

Стаж роботи:

18 років

Сфера наукових інтересів:

Грунтозаощадливі технології відновлення родючого шару природнім шляхом. Технології, машини та обладнання для ґрунтообробки, посіву та післязбиральної обробки зерна. Сушіння сільськогоподарських культур в стані псевдорозрідження

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID Web of Science Google Scholar

Викладає курси:

1. Меліоративні машини.

2. Машини та обладнання для післязбиральної обробки продукції рослинництва.

3. Інформаційні технології в агрономії.

4. Аналіз технологічних систем.

 

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 60 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 41, навчальні посібники - 1, тези доповідей – 7, методичні рекомендації – 18, патенти України – 15, монографії – 2.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (ДР № 0112U001105);

«Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем» (ДР № 0111U000301).

Контакти:

Телефон роб.:(096)-601-33-70

e-mail: bohatyrovdv@kntu.kr.ua

 

VOM

ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Олексій Михайлович

 

Професор, кандидат технічних наук,

заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування з наукової роботи

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1996 р.

Спеціальність – 1503 «Сільськогосподарські машини»,

кваліфікація – спеціаліст інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2002 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Розробка конструкції та обґрунтування параметрів відцентрового решітного сепаратора зерна»

Вчені звання:

Професор кафедри сільськогосподарського машинобудування (2019 рік)

Стаж роботи:

22 роки

Сфера наукових інтересів:

Пневморешітна сепарація зерна, точна сівба насіння просапних культур

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID ResearcherID Google Scholar

Викладає курси:

1. Основи наукових досліджень.

2. Фізико-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів.

3. Теорія, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин.

4. Проектування машин та обладнання.

5. Статистичні методи обробки даних.

6. Теоретичні основи наукових досліджень.

Науковий та професійний доробок:

1. Понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 55 патентів, 3 навчальних посібники і 1 монографія.

2. Науковий керівник 3 кандидатів технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

3. Офіційний опонент 10 дисертаційних робіт зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва та спеціальності 133 – галузеве машинобудування.

4. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 23.073.001 (20.12.2019 р. http://www.kntu.kr.ua/?view=science&id=16)

5. Член редколегії Збірника наукових праць «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23511-13351 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18 р. ISSN 2414-3820 (Print) URL: http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/index.html.

6. Член редколегії зі спец. 133 Галузеве машинобудування Збірника наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ № 23513-13353 ПР від 13.07.2018. ISSN 2664-262X (p), 2707-9449 (o). Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 886 від 02.07.2020р.) URL: http://mapiea.kntu.kr.ua/editorial_board.html .

7. Участь у виконанні НДДКР:

«Розробка, виготовлення і випробування нової зерноочисної машини для попереднього та первинного очищення зерна»;

«Технологічні основи та технічне забезпечення локального внесення мінеральних добрив»;

«Розробка конструкції малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини»;

«Вдосконалення причіпного пристрою бункера-накопичувача перевантажувального БНП-30ПП»;

«Вдосконалення конструкції культиватор для передпосівного обробітку ґрунту пристроєм оригінальної конструкції для одночасного локального внесення стартової дози мінеральних добрив»;

«Удосконалення S-подібних стояків лап культиваторів для суцільного обробітку»;

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства ТОВ «Цвітна-Агро»;

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства «Гаморі В.Л.»;

«Розробка технологічних процесів і з виготовлення запасних частин до сільськогосподарської техніки іноземного виробництва»;

«Оцінка ефективності впровадження ресурсозберігаючої технології обробітку грунту у ФГ «ЛІК»;

«Теоретичні основи створення резонансних віброзбудників та резонансних вібраційних машин широкого призначення, що працюють на ефекті Зомерфельда і явищі самосинхронізації».

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: olexa74@ukr.net

 

ДЕЙКУН Віктор Анатолійович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1991 р., спеціальність – 0503 Сільськогосподарські машини, кваліфікація: інженер – механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2013 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів робочого органа для внутрішньоґрунтового внесення мінеральних добрив»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2020 рік)

Стаж роботи:

30

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для ґрунтообробки, внутрішньогрунтового внесення добрив. Машин та обладнання для рослинництва.

Профіль в науковометричних базах даних:

Orcid Scholar Publons Scopus

Викладає курси:

1. Машиновикористання в рослинництві.

2. Приводи сільськогосподарських машин.

3. Основи охорони праці.

4. Охорона праці в галузі.

5. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської техніки.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше110 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях –27,тези доповідей – 35, методичні рекомендації – 18, патенти України – 30.

2. Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, посвідчення ГО №14100857/002, 24.02. 2020 р.

Член-кореспондент Академії Прикладних Наук, диплом AAS № 00062 від 21.05.2020 р. (http://apn.biz.ua/members.php).

3. Участь у виконанні НДДКР:

«Технологічні основи та технічне забезпечення основного безполицевого пошарового обробітку грунту» №53Б12 УДК № 0100U003146, 26.12.2001.

«Розробка, виготовлення та випробування дослідного зразка розпушувача-удобрювача для забезпечення технологій мінімального безвідвального обробітку грунту» №53Б102, УДК №0104Y005809, 2004.

Науковий керівник бюджетної теми Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації ДР 0119U000345 №24218 «Удосконалення конструкції культиватора для передпосівного обробітку грунту пристроєм оригінальної конструкції для одночасного локального внесення стартової дози мінеральних добрив», 31.01.2019 р. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/gospdogov.pdf

Науковий керівник госпдоговірної теми ДР 0123U102070 №24.223 «Оцінка ефективності застосування комбінованого дискового робочого органа». 03.04.2023р.

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472,

 

e-mail: viktor.deikyn@gmail.com

 

Kisilov

КІСІЛЬОВ Руслан Вікторович

 

Доцент, кандидат технічних наук

 

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1994 р., спеціальність 15.03 «Сільськогосподарське машинобудування», кваліфікація - інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2014 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів та режимів роботи комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів».

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2020 рік)

Стаж роботи:

16 років

Сфера наукових інтересів:

Приготування збалансованих повнораціонних кормових сумішей для ВРХ.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus    ORCID    ResearcherID    Google Scholar

Викладає курси:

1. Технологія механізованих робіт в тваринництві.

2. Теорія, конструкція та розрахунок машин для тваринництва.

3. Технологія виробництва продукції тваринництва.

4. Машиновикористання в тваринництві.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 60 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 28, тези доповідей – 22, методичні рекомендації – 8, патенти України – 12.

2. Офіційний опонент по дисертаційній роботі Полюсова В.В., тема “Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів тріпальної машини для оброблення вовни”, спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (13 – механічна інженерія) (25.09.2020 р.).

3. Участь у виконанні НДДКР:

«Удосконалення конструкції комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів» (ДР № 0120U002022);

«Оцінка ефективності впровадження ресурсозберігаючої технології прямої сівби у ФГ «ЛІК» (ДР № 0121U114492);

«Оцінка ефективності вдосконалення технології очищення зерна у ФГ «КОНДРАТЕНКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА»» (ДР № 0122U202031);

 

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail:  ruslan_vik@ukr.net

 

LuzanP

ЛУЗАН Петро Григорович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1991 р., Спеціальність 05.05.03 – «Сільськогосподарські машини», кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2002 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів та режимів роботи інерційно-гравітаційного решітчастого сепаратора зерна»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2014 рік)

Стаж роботи:

32 роки

Сфера наукових інтересів:

Конструювання та виробництво робочих органів сучасних посівних систем для технологій нульового та мінімального обробітку ґрунту. Технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання. Приготування кормів і збалансованих кормових сумішок. Сталий розвиток сільських територій.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID ResearcherID Google Scholar

Викладає курси:

1. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

2. Машиновикористання в рослинництві

3. Сталий розвиток у сільськогосподарському виробництві

4. Основи охорони праці

5. Охорона праці в галузі та цивільний захист

Науковий та професійний доробок:

1. Друковані праці у фахових виданнях – 68, навчальні посібники - 6, тези доповідей – 121, методичні рекомендації – 41, патенти України – 80, монографії – 3.

2. Науковий керівник дисертаційної роботи Кісільова Р.В., тема “Обґрунтування параметрів та режимів роботи робочих органів лопатевих змішувачів кормів”, спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

3. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем», (НДР: № 0111U000301);

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (НДР: №0112U001105);

«Оцінка ефективності впровадження технології мінімального обробітку ґрунту у фермерському господарстві «КОНДРАТЕНКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА»

Міжнародна програма співробітництва Європейського Союзу у сфері вищої освіти в рамках проекту програми TEMPUS III JEP_27264_2006 «Концепція сталого розвитку в підготовці фахівців для сільського господарства» (CSDAS).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: luzanpg@ukr.net

 

Machok

МАЧОК Юрій Вікторович

 

Доцент, кандидат технічних наук,

заступник декана агротехнічного факультету

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1983 р..

Спеціальність – «Сільськогосподарські машини», кваліфікація – інженер-механік.

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2012 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Підвищення довговічності грунторізальних елементів полозкових сошників зернових сівалок зносостійкими покриттями»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2015 рік)

Стаж роботи:

32 роки

Сфера наукових інтересів:

Удосконалення та розробка конструкцій робочих органів ґрунтообробних та посівних машин, забезпечення їх довговічності.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID Google Scholar

Викладає курси:

1. Сучасні машини для обробітку ґрунту та внесення добрив.

2. Сучасні машини для сівби, садіння, догляду за посівами та збирання урожаю.

3. Технологія виробництва продукції рослинництва.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 90 друкованих праці, з яких: наукові статті та тези доповідей – 37, навчальні посібники - 1, методичні рекомендації – близько 20, патенти України – 34, авторське свідоцтво на винахід СРСР - 1, монографії – 2.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем» (ДР № 0111U000301);

«Розробка конструкції комбінованого чизельного глибокорозпушувача адаптованого до важких ґрунтів Кіровоградщини та придатного до агрегатування з тракторами вітчизняного та закордонного виробництва потужністю 120…140 к.с» (ДР №0119V000346).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-987

e-mail: machokuv@ukr.net

 

Moroz

МОРОЗ Сергій Миколайович

 

Доцент, кандидат технічних наук

 

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1993 р., Спеціальність – 1503 «Сільськогосподарське машинобудування», кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2012 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів транспортера–сепаратора зерна»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2015 рік)

Стаж роботи:

25 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для ґрунтообробки, посіву та післязбиральної обробки зерна. Використання CAD–програм в конструюванні та дослідженнях агротехніки. Технології точного землеробства.

Профіль в науковометричних базах даних:

Google Scholar, Scopus, ORCID, ResearcherID

Викладає курси:

1. Сучасні комп’ютерні технології агровиробництва.

2. 3-D моделювання в агроінженерії.

3. Технології точного землеробства.

4. Дизайн у машинобудуванні.

5. Використання та обслуговування техніки в АПК.

6. Системи точного землеробства.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 110 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 25, тези доповідей –33, методичні рекомендації – 16, патенти України – 38, монографії – 1.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства «Гаморі В.Л.» (ДР № 0120U105275);

«Обґрунтування заходів з підвищення ефективності вирощування пшениці в умовах фермерського господарства ТОВ «Цвітна-Агро» (ДР № 0120U000297);

«Оцінка ефективності впровадження ресурсозберігаючої технології обробітку ґрунту у ФГ «ЛІК» (ДР № 0121U114480).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: serhii_moroz@ukr.net

 

Nester

НЕСТЕРЕНКО Олександр Вікторович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський державний технічний університет, 2003 р., Спеціальність – 8.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», кваліфікація – магістр з машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2017 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів пневмосепаруючого каналу з багаторівневим введенням зернового матеріалу»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2020 рік)

Стаж роботи:

17 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для очищення та післязбиральної обробки зерна.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID ResearcherID Google Scholar

Викладає курси:

1. Інформаційне забезпечення АПК.

2. Проектування машин для збирання технічних культур.

3. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції.

4. Технологія переробки сільськогосподарської продукції.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 50 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 21, тези доповідей – 16, методичні рекомендації – 10, патенти України – 15.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (ДР № 0112U001105);

«Оцінка ефективності впровадження ресурсозберігаючої технології прямої сівби у ФГ «ЛІК» (ДР №0121U114490);

«Оцінка ефективності вдосконаленої технології очищення зерна у ФГ «КОНДРАТЕНКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА»
(ДР №0122 U 202031).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: nov_78@ukr.net

 

ОНОПА Володимир Анатолійович

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1987 р., спеціальність «Сільськогосподарські машини», кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2008 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів пневматичної насадки дезінсектора для збирання шкідників пасльонових культур»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2010 рік)

Стаж роботи:

27 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для посіву просапних культур, садіння та боротьби зі шкідниками. Машин та обладнання для тваринництва.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus Google Scholar

Викладає курси:

1. Робочий фах.

2. Сучасні машини для тваринництва.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 70 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 22, навчальні посібники - 1, тези доповідей – 27, методичні рекомендації – 8, патенти України – 15.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Підвищення ефективності роботи робочих органів машин по догляду за сільськогосподарськими культурами» (ДР № 0121U10832).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail:

 

PetrenkoD

ПЕТРЕНКО Дмитро Іванович

 

Доцент, кандидат технічних наук,

заступник завідувача кафедри сільськогосподарського машинобудування з навчальної роботи

Освіта:

Кіровоградський національний технічний університет, 2005 р., Спеціальність – 8.091902 «Механізація сільського господарства», кваліфікація – магістр з механізації сільського господарства

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2011 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування параметрів відцентрово-пневматичного сепаратора зерна»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2014 рік)

Стаж роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:

Технології, машини та обладнання для ґрунтообробки, посіву та післязбиральної обробки зерна. Машин та обладнання для тваринництва.

Профіль в науковометричних базах даних:

Scopus ORCID ResearcherID Google Scholar

Викладає курси:

1. Методи проектування машин.

2. Машини та обладнання для післязбиральної обробки продукції рослинництва.

3. Теорія, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин.

4. Теорія технічних систем.

5. Процеси, машини та знаряддя для закритого ґрунту.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 80 друкованих праці, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 42, навчальні посібники - 2, тези доповідей – 47, методичні рекомендації – 18, патенти України – 27, монографії – 1.

2. Офіційний опонент по дисертаційній роботі Бойко В.Б., тема “Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гідропневматичного апарата точного висіву насіння овочевих культур”, спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (13 – механічна інженерія) (23.09.2021 р.). URL: http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/specializovani-vcheni-radu/specializovana-vchena-rada-d-18-819-01/.

3. Член редколегії Загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23511-13351 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18 р. ISSN 2414-3820 (Print) URL: http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/index.html.

4. Член редколегії зі спец. 133 Галузеве машинобудування Вісника Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012. ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online). Затверджено наказом МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18 URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/index.php.

5. Участь у виконанні НДДКР:

«Науково-технологічні основи та технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання» (ДР № 0112U001105);

«Науково-технологічні основи обґрунтування параметрів робочих органів сучасних посівних систем» (ДР № 0111U000301);

«Розробка конструкції малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини» (ДР № 0111U007655);

«Розробка конструкції комбінованого чизельного глибокорозпушувача адаптованого до важких ґрунтів Кіровоградщини та придатного до агрегатування з тракторами вітчизняного та закордонного виробництва потужністю 120…140 к.с» (ДР №0119V000346).

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: petrenko.dimitriy@gmail.com

 

Sisolina

СИСОЛІНА Ірина Петрівна

 

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1981 р., Спеціальність – «Сільськогосподарські машини», кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (2011 рік)

Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Тема: «Обґрунтування конструкції та параметрів шнекового тукового апарата рівномірного висіву»

Вчені звання:

Доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування (2014 рік)

Стаж роботи:

15 років

Сфера наукових інтересів:

Посівні, ґрунтообробні та збиральні машини.

Профіль в науковометричних базах даних:

Google Scholar

Викладає курси:

1. Історія інженерної діяльності.

2. Митне оформлення вантажів.

Науковий та професійний доробок:

1. Більше 90 друкованих праць, з яких: наукові статті у фахових виданнях – 22, навчальні посібники - 2, тези доповідей – 37, методичні рекомендації – 10, патенти України – 20, монографії – 3.

2. Участь у виконанні НДДКР:

«Удосконалення конструкцій туковисівних апаратів для просапних сівалок (ДР № 0122U201161).

«Підвищення ефективності роботи пневмосистем зерноочисних машин» (RK № 0108U010432).

 

Контакти:

Телефон роб.:(0522)-390-472

e-mail: irinasysln@gmail.com

 

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU