ОПП 208 І рівень

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2023


Навчальний план ОПП «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2023


Відгуки і рецензії на ОПП «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2023


Силабуси обов'язкових дисциплін ОПП «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2023 р.

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ХІМІЯ

ІНОЗЕМНА МОВА

ФІЗИКА

ВИЩА МАТЕМАТИКА

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

ФІЛОСОФІЯ

ОСНОВИ АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОВИРОБНИЦТВІ

3-D МОДЕЛЮВАННЯ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНТСРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСОБИ В АПК (ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГІДРАВЛІКА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖНЬ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

МАШИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ДЕТАЛІ МАШИН ТА ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕПЛОТЕХНІКА ТА ТЕПЛОСТАЧАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

НАДІЙНІСТЬ ТА РЕМОНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

ТЕОРІЯ, КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ В РОСЛИННИЦТВІ

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Історія кафедри
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Спеціальності
   - Правила прийому
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
   - Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
   - Документи, якими регулюється здійснення освітнього процесу в ЦНТУ
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2020
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2021
   - Освітня програма
   - Навчальний план Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня 2022
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
   - Перелік вибіркових дисциплін
   - Силабуси
   - Доступ до освітньої програми та
   визнання результатів навчання

   - Проекти освітніх програм
 їх обговорення

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня
   - Освітня програма
   - Навчальний план
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU