Спеціальності


Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців здійчнюється за трьома освітніми рівнями: 

Освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня,

Освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня,

Освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня.

Дана спеціальність є однією із провідних і найбільш універсальних по підготовці інженерів в світі. За період навчання студенти отримують знання з конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, обслуговування машин АПК, переробної і харчової галузей, економіки, менеджменту та маркетингу підприємств, комп'ютерної техніки.

Після здобуття повної вищої освіти наші випускники працюють керівниками структурних підрозділів та управлінь міністерства АПК, інженерами і керівниками сільськогосподарських та переробних підприємтв, сервісними інженерами, інженерами-конструкторами, головними інженерами, менеджерами зі збуту с/г техніки та продукції тощо.

В процесі навчання студенти проходять практику і стажування на провідних машинобудівних підприємствах, серед яких "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ХАРВЕСТ", "Технополь", "Фаворит", "Ельворті", і підприємствах з реалізації техніки "АГРО КАР Україна", "ЛАНДТЕХ",  "АстартаГруп", "Агросоюз", "Агроресурс" та багатьох інших.

 Агроінженерія

Підготовка фахівців здійчнюється за двома освітніми рівнями:

Освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня,

Освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня.

За даним напрямом здійснюється підготовка інженерів для сільськогосподарських та переробних підприємств агропромислового комплексу. Студенти отримують якісну підготовку з машиновикористання, технічного сервісу, ремонту механізмів, машин, тракторів та автомобілів, економіки і організації виробництва, менеджменту і маркетингу сільськогосподарських та переробних підприємств, обчислювальної техніки, основ автоматики та автоматизації підприємств галузі, стандартизації та сертифікації сучасної техніки.

В процесі навчання використовуються навчально-наукові комплекси численних сільськогосподарських та переробних підприємств-партнерів м. Кропивницького та області. Після закінчення навчання фахівець може працювати на всіх інженерних та керівних посадах сільськогосподарських та переробних підприємств агропромислового комплексу, бути державними службовцями, керівниками підрозділів, управлінь Міністерства АПК.