СпівробітництвоТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
КАФЕДРА «ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА»

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного входить до складу Механіко-технологічного факультету і є випускаючою для студентів денної та заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціальності 133 “Галузеве машинобудування".

Вивчення дисциплін на кафедрі “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика" проводиться за навчальними посібниками та підручниками, конспектами лекцій та практикумами розробленими викладачами кафедри. Значна увага приділяється створенню електронних підручників та навчальних посібників.

Щорічно на кафедрі проводиться студентська предметна олімпіада – творче змагання з циклів технічної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році. Великим досягненням стало проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв" у 2017,2018, та 2019 роках.

За результатами проведених досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало статей та впроваджено наукові розробки. Кафедра є відповідальною за щорічний випуск збірника наукових праць «Праці ТДАТУ» , який входить до фахових видань Вищої Атестаційної Комісії України категорії «Б».

Викладачі приймають участь в роботі науково-практичних конференцій, семінарів за межами університету на яких виступають з доповідями. Завдяки плідній співпраці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного з Харківським державним університетом харчування та торгівлі на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика були проведені Міжнародні науково-практичні конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» у 2019,2017 та 2015 р.

Для закріплення отриманих в освітньому процесі знань створена потужна база практики, що дає змогу студентам застосувати свої знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності.

Дуальна система освіти для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» є реальним шляхом вдосконалення практичної підготовки та надання майбутнім фахівцям компетенцій у відповідності до вимог роботодавців.

При кафедрі працюють наукові гуртки, в яких приймають участь студенти третього, четвертого курсів і магістратури механіко-технологічного факультету. Щорічно за матеріалами студентської науково-дослідної роботи проводяться наукові конференції та публікуються наукові роботи студентів.

Кафедра в своїй роботі співпрацює з аналогічними кафедрами регіональних вузів, інститутами та університетами України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується актуальна тематика науково-дослідницької та навчальної роботи кафедри.