Від створення до сьогодення


ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

У 1962 році ректоратом Харківського політехнічного інституту (ХПІ) приймається рішення перевести кафедру сільськогосподарського машинобудування в Кіровоградську філію ХПІ. Набір студентів на спеціальність “Сільськогосподарське машинобудування” у ХПІ припиняється і відкривається у Кіровоградській філії. У 1964 р. завідувачем кафедри став канд. техн. наук Комаристов В.Ю., випускник цієї кафедри.

Ректорат ХПІ дозволив перевезти у філію усе обладнання кафедри (лабораторне устаткування, сільгоспмашини і їх робочі органи, прилади, декілька металообробних верстатів і т.п.). Була перевезена й основна література по сільськогосподарському машинобудуванню та сільськогосподарських машинах до бібліотеки філії. Так було організовано новий період існування та розвитку кафедри сільськогосподарського машинобудування в Кіровограді.

У перші роки роботи кафедри в Кіровограді прийом по спеціальності “Сільськогосподарське машинобудування” складав на денне відділення 150 студентів та біля 100 студентів на вечірній та заочний факультети. Кафедра сільськогосподарського машинобудування незабаром стає базовою для філії і це дало можливість створити у 1967 році на основі Кіровоградської філії ХПІ Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування – єдиний в Україні вищий навчальний заклад по підготовці фахівців для науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро та заводів, пов’язаних з створенням та виробництвом сільськогосподарських машин (з 2016 р. Центральноукраїнський національний технічний університет).

Більшість науково-дослідних робіт на кафедрі виконувались і виконуються на високому науковому рівні, що підтверджується, наприклад, отриманням науковцями кафедри більше 800 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, по кількості яких кафедра займає одне з провідних місць в університеті, участю у виставках ВДНГ України, на яких автори робіт були нагороджені медалями (золотими, срібними і бронзовими) та дипломами виставок.

За результатами наукової роботи, яку виконували на кафедрі, захистили кандидатські дисертації викладачі Ліккей А.В., Петренко М.М., Іваніца К.Г., Шмат К.І., Шмат С.І., Середа Л.І., Косінов М.М., Васильковський М.І., Свірень М.О., Лузан П.Г., Бісвас П. Фекаду Абебе, Васильковський О.М., Богатирьов Д.В., Амосов В.В., Артеменко Д.Ю., Лещенко С.М., Петренко Д.І., Мачок Ю.В., Мороз С.М., Дейкун В.А. та ін.

І ось пройшло більше 100 років існування кафедри сільськогосподарського машинобудування. У другій половині 20-го сторіччя був найбільш інтенсивний розвиток сільськогосподарського машинобудування, а тому була і велика потреба у фахівцях вищої кваліфікації по сільськогосподарському машинобудуванню для науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро та заводів. В значній мірі таких фахівців готувала для національної економіки кафедра сільськогосподарського машинобудування КІСМ, а пізніше – КНТУ, наразі – ЦНТУ.

Випускники кафедри мешкають і працюють в 65 країнах світу.