Запорука якісної підготовки фахівців - постійне підвищення кваліфікації викладачів


22 травня 2024
Науково-педагогічні працівники кафедри сільськогосподарського машинобудування протягом квітня-травня пройшли підвищення кваліфікації.

Квітень і травень 2024 р. виявились насиченими в плані підвищення кваліфікації викладачів кафедри сільськогосподарського машинобудування.

Так, в раммках співробітництва з Чеським університетом наук про життя (Czech University of Natural Sciences in Prague (CZU)) на базі Department of Agricultural Machines, який відноситься до Faculty of Engineering з 08.04.2024 по 17.05.2024 р. ряд викладачів кафедри в дистанційному режимі пройшли стажування на загальну тему «Практичні аспекти підвищення якості навчального процесу при підготовці фахівців агровиробництва» ("Practical aspects of improving the quality of the educational process in the training of agricultural production specialists") загальним обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Крім того, в рамках стажування викладачі виконали і індивідуальні плани підвищення кваліфікації в рамках дисциплін, викладання яких вони забезпечують.

Це вже не перша співпраця між нашими університетами - протягом вересня-жовтня 2023 року доц Амосов В.В. проходив стажування в змішаному очно-дистанційному режимі, результати якого і спонукали прожовжити плідну співпрацю з CZU. Вдячні чеським колегам за можливість підвищувати якість освіти, яку ми надаємо нашим здобувачам!

Відповідно до Меморандуму щодо творчої співпраці між Інститут сільського господарства Степу НААН та ЦНТУ (Центральноукраїнський національний технічний університет), на базі ІСГС НААН проведено підвищення кваліфікації викладачів-науковців кафедри з напрямку агроінженерія. Так, з 15.04.2024 р. по 19.04.2024 р. науково-педагогічні працівники та співробітники кафедри сільськогосподарського машинобудування пройшли курси підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти МОН України за програмою "Інноваційні підходи створення науково-технічних розробок, їх випробування, доведення до рівня інновацій та трансферу" на базі Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України. В рамках програми науковці і менеджери Інситуту поділились власним досвідом створення і впровадження наукових розробок, пошуку інвестицій для трансферу інновацій. Крім того, проведено творчу дискусію в рамках круглого столу 22.05.2024.

Інститут сільського господарства Степу НААН України надає цілий спектр послуг, серед яких наукове консультування з питань:

• сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур і виробництва тваринницької продукції;
• системи обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, інтегрованого захисту від бур'янів, хвороб та шкідників;
• оптимізації структури сільськогосподарських угідь і посівних площ;
• насінництва сільськогосподарських культур;
• підвищення родючості ґрунту, оптимізації мінерального живлення рослин, раціонального використання органічних добрив;
• механізації виробничих процесів, агрегатування, регулювання, технологічних особливостей виконання операцій.

Крім того діють лабораторії з визначення фізико-механічних властивостей рослин, зерна, кормів; посівної придатності насіння; визначення фізико-технологічних властивостей ґрунту.
Вдячні директору ІСГС НААН Ігорю Семеняці та завідувачу науково-технологічного відділу маркетингу та наукового забезпечення трансферу інновацій Олегу Гайденку за можливість підвищити свій фаховий рівень!